Nâng cao hiệu quả sản xuất gắn liền với công tác an ninh, an toàn PCCN

Chào mừng 44 năm ngày thống nhất đất nước và 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, PVOIL Phú Mỹ đã tiếp nhận 80.000 thùng - tương đương khoảng 12.000m­­3 condensate Nam Côn Sơn từ Công ty Rosneft cùng với 2.000m3Tiền Baccarat condensate Thiên Ưng từ Công ty c