Bảng giá xăng dầu

 

 

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 17h00 ngày 02/04/2019 Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)
Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn(Đồng/kg) Giá bán lẻ(Đồng/lít thực tế) Giá bán buôn(Đồng/kg)
1 Xăng RON 95-III 20.030   1.490 0
2 Xăng E5 RON 92-II 18.580   1.370 0
3 Dầu DO 0,05S-II 17.080   1.220 0
4 Dầu KO 15.970   1.090 0
5 Dầu FO 3%S   15.360 0 1.130
6 Dầu FO 3,5%S   15.210 0 1.130

Tiền Baccarat(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)