PVOIL đặt mục tiêu lãi ròng 2019 đạt 440 tỷ đồng, giảm 22%

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) vừa lên kế hoạch kinh doanh năm 2019. Theo đó, PVOIL đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất và lợi nhuận trước thuế năm 2019 lần lượt đạt 49.000 tỷ đồng và 440 tỷ đồng, giảm tương ứng 14% và 22% so với năm 2018. Con số kế hoạch được xây dựng theo giá dầu thô là 65 USD/thùng.


Bên cạnh đó, vốn nhà nước tại PVOIL sẽ tiếp tục được thoái xuống còn 35,1% theo phương án cổ phần hóa đã được Chính phủ phê duyệt. Tính đến thời điểm 31/12/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang nắm giữ 80,52% vốn tại PVOIL, một cổ đông lớn khác nắm giữ 5,23% là nhà đầu tư Hàn Quốc SK Energy.

Hoàng Việt
Nguồn: http://baodauthau.vn