Đảng bộ PVOILPhú Mỹ tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025