Bảng giá bán lẻ xăng dầu

 

TT Mặt hàng Giá điều chỉnh lúc 15:00 ngày 15/03/2020(Đồng/lít thực tế) Chênh lệch giá điều chỉnh (tăng/giảm)(Đồng/lít thực tế)
1 Xăng RON 95-III 16.810 -2.310
2 Xăng E5 RON 92-II 16.050 -2.290
3 Dầu DO 0,05S-II 13.030 -1.750
4 Dầu KO 11.840 -1.830

Tiền Baccarat(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT và thuế môi trường)